MONEY RANKING
Last updated : May 21,2022

Step Up Tour Money Ranking.

RANK NAME MONEY WINS PLAYED
186 Nobuko Kizawa ¥0 0 2
186 Noriko Kubo ¥0 0 10
186 Mizuho Kobayashi ¥0 0 2
186 Mika Saito ¥0 0 1
186 Yuki Sakurai ¥0 0 8
186 Ami Shiozaki ¥0 0 3
186 Yuko Shinsakaue ¥0 0 1
186 Eriko Sonoda ¥0 0 1
186 Sayuri Takashima ¥0 0 4
186 Kino Takahashi ¥0 0 1
186 Mayumi Chinzei ¥0 0 2
186 Karen Tsuruoka ¥0 0 1
186 Miyu Nakai ¥0 0 2
186 Yasuyo Nishiyama ¥0 0 1
186 Misaki Hama ¥0 0 5
186 Fuuka Higashi ¥0 0 3
186 Akemi Higuchi ¥0 0 4
186 Jennifer Hirano ¥0 0 1
186 Kana Hirose ¥0 0 6
186 Kyoko Furuya ¥0 0 1
186 Miyari Honda ¥0 0 16
186 Kuniko Maeda ¥0 0 1
186 Kinue Matsubara ¥0 0 3
186 Yukako Matsumoto ¥0 0 2
186 Tohko Mitsu ¥0 0 8
186 Haruka Yagishita ¥0 0 2
186 Noriko Yamashita ¥0 0 1
186 Miki Yonaha ¥0 0 4
186 Iyoko Wada ¥0 0 2