TOURNAMENT

  • Sep 18–Sep 20
  • Shin Minami Aichi CC Mihama C, Aichi  / 6,456Yards Par72(36,36)
  • Total Prize Money:¥80,000,000
UNISYS Unisys Scoring System

LEADERBOARD

POS NAME SCORE 1R 2R 3R TOTAL PRIZE MONEY
1 Ayaka Furue -15 66 67 68 201 ¥14,400,000
2 Hiroko Azuma -15 68 65 68 201 ¥7,040,000
3 Pei-Ying Tsai -11 65 71 69 205 ¥5,600,000
4 Saiki Fujita -10 66 71 69 206 ¥4,800,000
5T Shoko Sasaki -9 69 71 67 207 ¥3,333,333
5T Naruha Miyata -9 67 72 68 207 ¥3,333,333
5T Miki Sakai -9 67 71 69 207 ¥3,333,333
8T Yuka Saso -8 68 73 67 208 ¥1,876,000
8T Mone Inami -8 68 70 70 208 ¥1,876,000
8T Sumika Nakasone -8 70 68 70 208 ¥1,876,000

Tournament outline

Tournament
51st DESCENTE Ladies TOKAI CLASSIC
Tournament Date
Sep 18–Sep 20
Total Prize Money
¥80,000,000
Winner Prize
¥14,400,000
Golf Course
Shin Minami Aichi CC Mihama C, Aichi
2020チラシ_デサント

【PDF】:0.9MB