NUMBER OF EAGLE
Last updated : May 21,2022

Number of Eagles in the Year
※Double Eagle not included.

RANK NAME NUMBER OF EAGLE EVENTS
PLAYED
ROUND
1 Chiaki Ishiyama 4 21 50.0R
2 Riko Inoue 3 19 50.0R
2 Eri Joma 3 17 41.0R
4 Himawari Ogura 2 18 42.0R
4 Airi Kameda 2 14 32.0R
4 Hikari Kawamitsu 2 14 38.0R
4 Shiho Kuwaki 2 5 14.0R
4 Kotono Kozuma 2 15 33.0R
4 Mayu Hosaka 2 18 48.0R
4 Naruha Miyata 2 4 9.0R
11 Rui Aratake 1 22 57.0R
11 Rena Ishikawa 1 14 37.0R
11 Nanako Ueno 1 4 12.0R
11 Miki Uehara 1 10 25.0R
11 Kotoko Uchida 1 2 6.0R
11 Minami Oshiro 1 15 36.0R
11 Kurumi Ohtsu 1 19 40.0R
11 Yoko Ogawa 1 19 48.0R
11 Seira Oki 1 3 8.0R
11 Risa Ogusu 1 13 33.0R
11 Ulala Onuki 1 15 37.0R
11 Hiromu Ono 1 19 55.0R
11 Hiromi Kamata 1 22 51.0R
11 Aya Kinoshita 1 16 41.0R
11 Keiko Kubo 1 20 48.0R
11 Kaho Kumagai 1 19 44.0R
11 Rino Kotake 1 13 32.0R
11 Yoshie Kobayashi 1 20 55.0R
11 Karen Gondo 1 15 36.0R
11 Pei-Ying Tsai 1 1 2.0R
11 Airi Saitoh 1 14 32.0R
11 Yuko Saitoh 1 13 35.0R
11 Akane Saeki 1 6 14.0R
11 Emi Sato 1 21 50.0R
11 Miyu Shinkai 1 5 14.0R
11 Maaya Suzuki 1 13 33.0R
11 Kino Takahashi 1 1 2.0R
11 Miyuki Takeuchi 1 4 9.0R
11 Hayuno Tateura 1 21 52.0R
11 Aya Tamura 1 4 11.0R
11 Sayaka Tsuchida 1 20 48.0R
11 Fumie Tsune 1 16 44.0R
11 Asumi Teruyama 1 22 52.0R
11 Erina Nakanishi 1 21 48.0R
11 Yukiko Nishiki 1 21 54.0R
11 Yumiko Baba 1 12 24.0R
11 Mayu Hirota 1 15 42.0R
11 Hiroko Fukushima 1 18 43.0R
11 Yuko Fukuda 1 20 55.0R
11 Kotone Hori 1 7 17.0R