PAR SAVING PERCENTAGE
Last updated : June 19,2022

The percentage of a player scoring par or better.
【(Total holes with par or better score ÷ Total number of holes played) x 100】
※Only the players who have played the required number of rounds are included.

RANK NAME PAR SAVING PERCENTAGE EVENTS PLAYED ROUND
51 Yoko Ishikawa 78.5185 20 45.0R
52 Kaori Toki 78.4870 19 47.0R
53 Risa Ogusu 78.4512 13 33.0R
54 Ayame Sakuma 78.4314 20 51.0R
55 Narumi Yamada 78.2222 21 50.0R
56 Hitomi Sawai 78.1250 19 48.0R
57 Himawari Ogura 78.0423 18 42.0R
58 Sakura Kito 78.0362 19 43.0R
59 Hiromi Kamata 77.9956 22 51.0R
60 Emi Sato 77.7778 21 50.0R
60 Kaori Yamamoto 77.7778 16 39.0R
62 Mei Takagi 77.5641 22 52.0R
63 Rikako Sakashita 77.4573 21 52.0R
64 Keiko Kubo 77.3148 20 48.0R
65 Rino Kotake 77.2569 13 32.0R
66 Mami Kagasono 76.8254 16 35.0R
67 Tomoko Nishi 76.5432 16 36.0R
68 Rieko Sakashita 76.4706 22 51.0R
69 Yumika Adachi 76.1905 19 42.0R
70 Eri Joma 76.1518 17 41.0R
71 Kaho Kumagai 76.1364 19 44.0R
72 Hiroko Fukushima 76.0982 18 43.0R
73 Airi Kameda 76.0417 14 32.0R
74 Yumi Matsubara 76.0047 21 47.0R
75 Karen Gondo 75.9259 15 36.0R
76 Kotono Kozuma 75.7576 15 33.0R
77 Asumi Teruyama 75.7479 22 52.0R
78 Minami Oshiro 75.4630 15 36.0R
79 Yu Yonezawa 75.3268 16 34.0R
80 Shiho Toyonaga 75.1852 19 45.0R
81 Marika Komiya 75.1701 21 49.0R
82 Akane Yoshino 75.0751 16 37.0R
83 Nozomi Inoue 74.9383 22 45.0R
84 Airi Saitoh 74.4792 14 32.0R
85 Erina Nakanishi 72.2222 21 48.0R
86 Natsu Nagai 71.8056 18 40.0R
87 Megumi Kisanuki 71.7949 19 39.0R
88 Chihiro Sato 70.7602 19 38.0R
89 Shiho Kawasaki 70.2703 17 37.0R
90 Kurumi Ohtsu 69.3056 19 40.0R