1. HOME
  2. STATS
  3. TOTAL RECORD
  4. CAREER MONEY LIST

CAREER PRIZE

Last updated : 05/19/2024

Total Career Prize Money from JLPGA Official Prize Money Events
※◆Withdrawal

RANK NAME CAREER MONEY EVENTS PLAYED IN CAREER
601 Yueh-Shuang Chen ¥8,078,018 99
602 Mika Adaniya ¥7,906,867 63
603 ¥7,870,750 60
604 Miyoko Sakamoto ¥7,862,568 113
605 ◆Sakiko Yoshida ¥7,835,929 108
606 Ulala Onuki ¥7,708,000 42
607 Yasuko Ohtake ¥7,679,795 66
608 Kazumi Nango ¥7,659,500 80
609 Yuka Kuriyama ¥7,534,342 22
610 ◆Yuki Kondoh ¥7,513,865 148
611 Miyu Yamato ¥7,469,700 60
612 Ji-Na Lim ¥7,382,900 17
613 Miho Mori ¥7,360,785 64
614 ◆Jung-Yun Cho ¥7,288,190 50
615 Maki Hasegawa ¥7,134,250 101
616 Mayu Hirota ¥7,127,000 32
617 ◆Akemi Kuwashima ¥7,117,166 42
618 ◆Chae-Eun Song ¥7,108,000 29
619 Mayumi Uchida ¥7,084,916 95
620 Aiko Kaneda ¥7,068,400 72
621 Eriko Tenra ¥7,009,636 54
622 ◆Debbi Koyama ¥6,953,000 18
623 Yuko Nakamizo ¥6,903,232 73
624 ◆Ann Wilson ¥6,892,253 60
625 Miyari Honda ¥6,838,000 85
626 Yasuko Matsumoto ¥6,818,633 76
627 ◆Chiyo Kusayanagi ¥6,804,812 118
628 Fumiko Kano ¥6,787,500 92
629 Masako Saitoh ¥6,726,147 90
630 Mayumi Morioka ¥6,673,208 66
631 Mika Saito ¥6,661,100 67
632 Kiyo Kushida ¥6,647,356 97
633 Aya Tamura ¥6,509,000 66
634 Megumi Yamanaka ¥6,491,700 62
635 ¥6,349,392 65
636 Yoko Yokokura ¥6,274,625 54
637 Hiromi Kamata ¥6,268,178 67
638 Ayano Nitta ¥6,170,150 45
639 Maiko Iura ¥6,158,000 37
640 Himawari Ogura ¥6,137,142 46
641 Fumiyo Ohyama ¥6,041,681 106
642 So-Young Kim ¥5,963,000 23
643 ◆Michiyo Mohri ¥5,961,966 121
644 Jeanne Kei ¥5,956,215 71
645 Hibiki Kitamura ¥5,908,250 29
646 Kayoko Motoki ¥5,904,142 82
647 Yu Tajima ¥5,860,167 59
648 Anna Kono ¥5,858,500 43
649 ◆Toshie Sekine ¥5,826,056 111
650 Emi Sugiyama ¥5,807,333 112