1. HOME
  2. STATS
  3. TOTAL RECORD
  4. TOUR VICTORIES

TOUR VICTORIES

Last updated : 11/26/2023

Total number of wins on the JLPGA Tournament

NAME TOTAL JLPGA TOUR STEP UP LEGENDS
Hisako Higuchi 77 69 0 0
Ai-Yu Tu 69 58 0 1
Yuri Fudoh 51 50 0 0
Tatsuko Ohsako 51 45 0 0
Ayako Okamoto 62 44 0 0
Yuko Moriguchi 45 41 0 1
Nayoko Yoshikawa 31 29 0 2
Sun-Ju Ahn 28 28 0 0
Jiyai Shin 38 28 0 0
Mi-Jeong Jeon 25 25 0 0
Akiko Fukushima 29 24 0 1
Ji-Hee Lee 25 23 1 0
Ok-Hee Ku 26 23 0 0
Sakura Yokomine 25 23 1 0
Bo-Mee Lee 21 21 0 0
Ikuyo Shiotani 22 20 0 1
Shiho Oyama 19 18 1 0
Ai Suzuki 20 18 2 0
Michiko Hattori 18 18 0 0
Atsuko Hikage 18 18 0 0
Mayumi Hirase 19 18 0 0
Aiko Takasu 19 17 0 0
Kaori Higo 17 17 0 0
Momoko Ueda 18 16 0 0
Teresa Lu 16 16 0 0
Junko Yasui 15 15 0 0
Chie Arimura 14 14 0 0
Ai Miyazato 23 14 0 0
Mone Inami 13 13 0 0
Bie-Shyun Huang 21 13 0 6
Misuzu Narita 13 13 0 0
Miho Koga 12 12 0 0
Fukumi Tani 12 11 0 0
Miyuu Yamashita 11 11 0 0
Michiko Okada 13 10 0 0
Toshimi Kimura 15 10 0 0
Yueh-Chyn Huang 22 10 0 7
Hiromi Kobayashi 16 10 0 0
Aki Takamura 11 10 1 0
Kasumi Fujii 10 10 0 0
Sakura Koiwai 9 9 0 0
Noriko Kobayashi 10 9 0 0
Aki Nakano 10 9 0 1
Shinobu Moromizato 9 9 0 0
Young-Me Lee 9 8 0 0
Woo-Soon Ko 11 8 1 2
Ming-Yeh Wu 13 8 0 0
Hiromi Takamura 10 8 0 0
Mayumi Murai 8 8 0 0
Sayoko Yamazaki 9 8 0 0