SCORING AVERAGE
Last updated : January 14,2022

The scoring averages per round.
【adjusted number of strokes ÷ number of rounds】
※If the course is not set for par 72, then the number is adjusted to match what it would be on a par 72 course. (Number of strokes ÷ par set for the given course x 72)
Only the players who have played the required number of rounds are included.

UNISYS Unisys Scoring System
RANK NAME SCORING AVERAGE EVENTS PLAYED ROUNDS
1 Mone Inami 70.0514 45 135.5R
2 Ayaka Furue 70.3664 46 149.0R
3 Sakura Koiwai 70.7573 52 163.5R
4 Mao Saigo 70.8148 50 149.5R
5 Yuna Nishimura 70.8637 51 159.5R
6 Jiyai Shin 70.8901 33 102.0R
7 Sayaka Takahashi 70.9562 50 154.5R
8 Seonwoo Bae 70.9804 39 124.5R
9 Momoko Ueda 71.0689 42 133.5R
10 Min-Young Lee 71.2227 43 130.0R
11 Minami Katsu 71.2527 47 139.5R
12 Miyuu Yamashita 71.2678 49 150.5R
13 Nozomi Uetake 71.2798 40 118.0R
14 Mi-Jeong Jeon 71.3314 45 139.0R
15 Ai Suzuki 71.4404 45 132.5R
16 Yuri Yoshida 71.4563 50 145.5R
17 Erika Hara 71.4614 44 132.0R
18 Saiki Fujita 71.4713 45 136.0R
19 Erika Kikuchi 71.5046 46 143.5R
20 Momoko Osato 71.5256 51 149.5R
21 Kotone Hori 71.5371 34 103.5R
22 Ayaka Watanabe 71.5832 48 144.5R
23 Ritsuko Ryu 71.6132 47 142.5R
24 Eri Okayama 71.6277 47 142.5R
25 Lala Anai 71.6535 52 155.5R
26 Nanoko Hayashi 71.6610 30 88.5R
27 Kana Mikashima 71.6630 49 148.5R
28 Teresa Lu 71.7348 44 132.5R
29 Shiho Oyama 71.7531 32 97.5R
30 Chae-Young Yoon 71.8126 45 138.5R
31 Naruha Miyata 71.8723 35 94.0R
32 Nana Suganuma 71.9068 36 108.5R
33 Shina Kanazawa 71.9103 47 144.5R
34 Ayako Kimura 71.9450 50 148.0R
35 Mamiko Higa 71.9871 50 142.0R
36 Pei-Ying Tsai 71.9942 48 138.5R
37 Mika Miyazato 72.0103 39 115.0R
38 Mayu Hamada 72.0218 48 142.5R
39 Asuka Ishikawa 72.0284 38 107.0R
40 Miki Sakai 72.0642 52 157.5R
41 Serena Aoki 72.0913 46 133.0R
42 Sumika Nakasone 72.1666 50 143.5R
43 Mao Nozawa 72.2190 47 133.5R
44 Akira Yamaji 72.2450 38 103.0R
45 Haruka Morita 72.2731 45 121.5R
46 Chie Arimura 72.2753 46 124.0R
47 Karen Tsuruoka 72.2799 40 111.5R
48 Ji-Hee Lee 72.2876 42 121.5R
49 Mizuki Ooide 72.3332 35 93.0R
50 Yuka Yasuda 72.3464 40 109.5R