STATS
Last updated : September 30,2022

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

Print outprint

EVENTS PLAYED
IN CAREER
ROUNDS SCORING
AVERAGE
BIRDIE AVERAGE PAR BREAKERS PAR SAVING
PERCENTAGE
GREENS IN
REGULATION
AVERAGE PUTS DISTANCE DRIVING
ACCURACY
SAND SAVES SCRAMBLING DOUBLE EAGLE EAGLE BIRDIES PAR BOGEY DOUBLE BOGEY OTHER
Rino Kotake 11 28.0 73.93 2.57 14.48 76.98 58.33 1.810 - 49.21 30.00 50.48 0 1 72 315 104 12 0
Minori Hashizoe 7 20.0 73.95 2.35 13.06 77.78 60.56 1.876 - 54.76 47.37 54.23 0 0 47 233 74 6 0
Akane Saeki 11 25.0 73.96 2.16 12.22 78.00 59.78 1.881 - 71.90 42.11 54.70 0 1 54 296 93 6 0
Rei Matsuda 7 20.0 74.05 2.00 11.39 78.06 71.67 1.934 - 54.08 36.00 40.20 0 1 40 240 75 4 0
Anna Kono 10 23.0 74.13 2.22 12.32 78.02 58.21 1.851 - 58.93 22.73 53.76 0 0 51 272 82 9 0
Kaori Yamamoto 10 27.0 74.19 2.52 13.99 76.13 58.02 1.837 - 68.10 30.43 50.49 0 0 68 302 107 7 2
Yoko Maeda 10 24.0 74.21 1.67 9.26 80.56 65.51 1.929 - 75.00 45.45 54.36 0 0 40 308 77 5 2
Yumeka Kobayashi 9 20.0 74.25 2.55 14.72 77.50 66.11 1.857 - 57.14 36.36 45.90 0 2 51 226 65 13 3
Rikako Sakashita 12 31.0 74.29 1.94 10.75 77.24 59.86 1.919 - 77.38 35.71 56.25 0 0 60 371 123 4 0
Juri Matsumoto 10 23.0 74.30 2.65 14.73 76.81 59.18 1.845 - 59.69 46.67 50.89 0 0 61 257 82 10 4
Yuko Saitoh 10 27.0 74.41 1.89 10.49 77.16 59.05 1.892 - 81.93 32.00 52.76 0 0 51 324 106 5 0
J.H Lee 11 28.0 74.46 2.21 12.30 77.18 64.09 1.861 - 58.10 31.43 44.20 0 0 62 327 102 11 2
Fuuka Higashi 11 24.0 74.63 2.21 12.27 76.62 60.65 1.905 - 62.38 16.67 54.71 0 0 53 278 88 12 1
Momoko Uete 10 24.0 74.75 1.96 10.88 77.78 59.03 1.890 - 60.08 48.00 54.80 0 0 47 289 82 13 1
Kaho Kumagai 11 26.0 74.81 2.15 11.97 75.64 55.77 1.870 - 62.64 34.78 52.17 0 0 56 298 102 9 3
Mika Takushima 9 22.0 74.82 1.95 10.86 76.26 56.31 1.888 - 66.19 42.86 54.34 0 0 43 259 85 7 2
Hiromi Kamata 12 28.0 74.82 2.32 12.90 75.99 68.45 1.904 - 73.11 19.05 43.40 0 0 65 318 103 13 5
Chiaki Ishiyama 11 25.0 74.84 2.44 13.78 72.89 59.33 1.843 - 55.36 33.33 42.08 0 1 61 266 111 10 1
Miyu Nakai 12 28.0 74.86 1.89 10.52 75.79 58.93 1.926 - 65.13 36.36 52.66 0 0 53 329 111 11 0
Junko Omote 9 19.0 75.00 1.84 10.23 75.73 59.06 1.886 - 65.00 6.25 49.29 0 0 35 224 75 7 1
Erina Yamato 9 21.0 75.05 1.67 9.26 74.60 52.91 1.925 - 72.02 42.11 56.74 0 0 35 247 93 3 0
Rieko Sakashita 10 22.0 75.09 2.14 11.87 73.74 58.59 1.866 - 70.78 8.33 45.73 0 0 47 245 96 6 2
Keiko Sasaki 10 23.0 75.13 2.00 11.59 74.64 57.49 1.878 - 58.79 24.00 48.30 0 2 46 261 91 11 3
Airi Kameda 11 23.0 75.26 1.87 10.39 74.40 53.86 1.883 - 56.19 43.33 52.88 0 0 43 265 95 10 1
Mizuki Murakami 10 23.0 75.30 2.09 11.84 72.71 56.76 1.902 - 47.14 28.57 49.72 0 1 48 252 100 13 0
S Langkul 12 28.0 75.39 1.36 7.54 75.00 53.17 1.937 - 74.37 46.15 55.08 0 0 38 340 119 7 0
Aoi Higashi 11 24.0 75.50 1.67 9.49 74.31 55.79 1.904 - 61.43 26.32 48.69 0 1 40 280 98 11 2
Rui Aratake 12 25.0 75.52 1.84 10.22 73.33 56.00 1.929 - 53.81 21.05 50.51 0 0 46 284 108 10 2
Yu Tajima 11 24.0 75.58 1.92 10.65 74.31 53.01 1.886 - 64.80 30.43 54.19 0 0 46 275 94 15 2
Yuika Sue 10 19.0 75.68 1.42 8.19 73.98 52.63 1.950 - 63.27 32.14 54.94 0 1 27 225 80 8 1
Aiko Yoshida 12 26.0 75.69 1.35 7.48 75.21 58.12 1.967 - 73.47 26.67 52.55 0 0 35 317 104 9 3
Megumi Takahashi 11 23.0 75.70 1.91 10.87 71.50 54.35 1.916 - 54.08 28.57 47.62 0 1 44 251 107 10 1
Keiko Kubo 9 20.0 75.70 1.75 9.72 72.22 53.33 1.927 - 70.00 14.29 52.38 0 0 35 225 92 7 1
Mikado Kanemiya 11 21.0 76.33 1.62 8.99 72.75 53.17 1.925 - 50.00 52.00 50.85 0 0 34 241 87 11 5
Akemi Higuchi 11 25.0 76.56 1.56 8.67 68.89 48.44 1.945 - 71.90 40.00 49.57 0 0 39 271 129 9 2
Jienalin Zhang 11 22.0 76.59 1.64 9.09 69.70 56.06 1.959 - 66.07 33.33 43.68 0 0 36 240 106 11 3
Hiroko Fukushima 11 22.0 76.64 1.36 7.58 70.71 52.02 1.971 - 63.74 31.82 49.47 0 0 30 250 102 12 2
Eri Joma 11 23.0 76.70 1.57 8.70 69.81 50.97 1.934 - 51.02 31.82 46.80 0 0 36 253 108 15 2
Junko Watanabe 12 25.0 76.72 1.84 10.22 68.00 53.56 1.921 - 62.76 25.00 43.06 0 0 46 260 130 11 3
Manami Atarashi 10 21.0 76.76 2.10 11.90 68.78 53.44 1.881 - 47.14 18.18 41.48 0 1 44 215 95 19 4
Eika Ohtake 11 23.0 77.04 1.70 9.66 67.63 53.62 1.937 - 57.74 17.39 42.19 0 1 39 240 115 15 4
Miyari Honda 10 20.0 78.10 1.05 5.83 63.89 48.33 1.994 - 75.00 36.00 40.32 0 0 21 209 120 8 2
Kimiko Ueda 11 22.0 78.36 1.05 5.81 65.40 46.46 1.973 - 66.33 29.03 42.45 0 0 23 236 118 13 6
EVENTS PLAYED IN CAREER ROUNDS SCORING AVERAGE BIRDIE AVERAGE PAR BREAKERS PAR SAVING PERCENTAGE GREENS IN REGULATION AVERAGE PUTS DISTANCE FAIRWAYS HIT SAND SAVES SCRAMBLING DOUBLE EAGLE EAGLE BIRDIES PAR BOGEY DOUBLE BOGEY OTHER