1. HOME
  2. STATS
  3. STATS

STATS

Last updated : April 11,2024
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

Print outprint

EVENTS PLAYED
IN CAREER
ROUNDS SCORING
AVERAGE
BIRDIE AVERAGE PAR BREAKERS PAR SAVING
PERCENTAGE
GREENS IN
REGULATION
AVERAGE PUTS DISTANCE DRIVING
ACCURACY
SAND SAVES SCRAMBLING DOUBLE EAGLE EAGLE BIRDIES PAR BOGEY DOUBLE BOGEY OTHER
Kotono Kozuma 9 21.0 74.29 2.52 14.55 76.72 58.20 1.849 - 49.40 33.33 52.53 0 2 53 235 73 13 2
Maaya Suzuki 9 27.0 72.30 2.78 15.43 84.36 65.02 1.842 - 55.16 43.75 63.53 0 0 75 335 70 5 1
Aya Tamura 9 20.0 76.35 1.55 8.61 73.33 55.00 1.944 - 52.14 30.00 51.23 0 0 31 233 77 16 3
Kurumi Dohi 9 23.0 73.87 2.26 12.56 79.23 64.25 1.910 - 57.14 31.58 56.08 0 0 52 276 78 7 1
Ayano Nitta 9 27.0 72.19 3.00 16.67 83.13 65.84 1.797 - 69.64 37.50 58.43 0 0 81 323 78 4 0
Ayano Yasuda 9 27.0 72.33 2.81 15.64 83.33 64.61 1.803 - 66.07 38.89 60.47 0 0 76 329 77 4 0
Hanane Nagashima 8 21.0 72.90 2.52 14.02 82.01 67.72 1.887 - 55.71 31.58 60.66 0 0 53 257 64 4 0
Misuzu Narita 8 20.0 72.30 2.60 14.72 85.28 68.06 1.861 - 53.33 52.38 61.74 0 1 52 254 46 7 0
Anna Hoshino 8 21.0 73.95 2.10 11.64 78.84 60.58 1.917 - 70.92 27.27 57.72 0 0 44 254 75 5 0
Kaori Makitani 8 16.0 75.69 1.69 9.38 73.61 54.51 1.917 - 56.35 33.33 51.15 0 0 27 185 69 6 1
Tsugumi Miyazaki 8 23.0 73.57 2.09 11.84 80.92 65.46 1.889 - 65.08 41.67 55.24 0 1 48 286 73 5 1
Kotona Izumida 7 20.0 72.35 3.10 17.22 83.61 65.28 1.796 - 49.35 38.46 60.00 0 0 62 239 52 5 2
Hikari Kawamitsu 7 18.0 73.50 2.56 14.20 79.63 64.51 1.880 - 61.31 35.71 53.04 0 0 46 212 60 5 1
Eriko Kobashi 7 16.0 74.13 2.25 12.50 78.47 58.68 1.864 - 62.86 45.45 57.14 0 0 36 190 56 5 1
Yukiko Nishiki 7 20.0 74.00 1.90 10.83 79.72 61.39 1.891 - 57.54 43.75 55.40 0 1 38 248 68 4 1
Simin Feng 7 17.0 74.12 2.47 13.73 76.14 53.59 1.835 - 56.43 58.82 58.45 0 0 42 191 69 3 1
Hana Wakimoto 7 19.0 71.37 2.84 16.08 88.60 74.56 1.839 - 58.48 41.18 66.67 0 1 54 248 34 5 0
Risa Ogusu 6 15.0 74.67 2.07 11.48 76.67 60.00 1.864 - 51.19 25.00 50.00 0 0 31 176 57 4 2
Amiyu Ozeki 6 16.0 72.94 2.81 15.63 81.25 67.71 1.836 - 69.29 66.67 53.76 0 0 45 189 48 6 0
Honey Kamata 6 13.0 76.54 1.69 9.40 69.23 49.57 1.922 - 48.81 41.67 48.31 0 0 22 140 65 5 2
Megumi Kisanuki 6 13.0 76.46 1.54 8.55 69.66 47.86 1.973 - 72.32 33.33 52.46 0 0 20 143 64 7 0
Julia Kurata 6 16.0 72.88 2.94 16.32 80.56 66.32 1.859 - 67.86 37.50 60.82 0 0 47 185 51 5 0
Mio Kotaki 6 16.0 73.25 2.50 13.89 80.90 63.19 1.813 - 72.14 40.00 52.83 0 0 40 193 50 5 0
Ayame Sakuma 6 14.0 73.79 2.64 14.68 77.78 63.49 1.863 - 57.14 35.00 52.17 0 0 37 159 52 3 1
Minami Takaku 6 18.0 72.11 3.00 16.67 83.95 66.05 1.813 - 58.57 47.83 61.82 0 0 54 218 48 4 0
Asako Fujimoto 6 19.0 72.42 2.79 15.50 83.63 70.18 1.842 - 49.11 37.50 51.96 0 0 53 233 51 5 0
Yiyi Liu 6 16.0 72.81 2.75 15.28 84.03 67.71 1.821 - 54.55 76.92 56.99 0 0 44 198 36 9 1
Hiroko Azuma 5 13.0 73.38 2.15 11.97 82.48 65.38 1.869 - 68.18 30.00 56.79 0 0 28 165 36 5 0
Yumika Adachi 5 12.0 75.00 2.00 11.11 74.07 53.24 1.870 - 83.33 0.00 49.50 0 0 24 136 53 2 1
Himawari Ogura 5 12.0 76.33 2.00 11.11 72.22 53.70 1.871 - 48.98 10.00 47.00 0 0 24 132 47 10 3
Haruka Kawasaki 5 12.0 69.92 4.17 23.61 88.43 75.46 1.784 - 76.19 66.67 71.70 0 1 50 140 23 2 0
Asami Kikuchi 5 11.0 76.91 1.00 5.56 71.21 43.43 1.895 - 67.86 45.45 50.89 0 0 11 130 49 8 0
Yuki Sakurai 5 10.0 79.40 1.00 5.56 58.33 28.89 1.981 - 48.81 35.29 46.88 0 0 10 95 68 5 2
Moeka Nishihata 5 14.0 72.79 2.71 15.48 80.95 67.06 1.845 - 47.40 17.65 51.81 0 1 38 165 46 1 1
Natsuka Hori 5 13.0 73.08 2.62 14.53 82.48 67.09 1.854 - 55.71 44.44 58.44 0 0 34 159 35 5 1
Momo Yoshikawa 5 15.0 72.47 2.80 15.56 83.33 67.78 1.852 - 50.60 62.50 62.07 0 0 42 183 41 4 0
Mai Arai 4 9.0 76.11 1.89 10.49 70.99 51.23 1.916 - 56.12 8.33 50.63 0 0 17 98 42 3 2
Kurumi Ohtsu 4 8.0 76.13 2.00 11.81 66.67 47.92 1.912 - 71.43 40.00 46.67 0 1 16 79 45 3 0
Shiho Kawasaki 4 8.0 77.13 1.13 6.25 69.44 53.47 1.961 - 46.43 37.50 43.28 0 0 9 91 38 6 0
Nobuko Kizawa 4 10.0 73.60 2.40 13.33 78.33 58.89 1.830 - 62.24 41.67 52.70 0 0 24 117 38 1 0
Haruka Kudo 4 13.0 73.15 2.38 13.68 79.91 67.09 1.898 - 43.96 54.55 54.55 0 1 31 155 46 1 0
Mei Takagi 4 13.0 72.77 2.62 14.53 81.20 55.56 1.777 - 56.59 50.00 60.58 0 0 34 156 44 0 0
Karin Takeyama 4 12.0 72.92 2.67 14.81 82.87 70.83 1.895 - 55.95 41.67 61.90 0 0 32 147 32 4 1
Hayuno Tateura 4 8.0 76.25 1.25 6.94 72.22 54.17 1.949 - - - 48.48 0 0 10 94 36 4 0
Sayaka Tsuchida 4 11.0 73.09 2.82 15.66 79.29 66.67 1.833 - 64.29 - 50.00 0 0 31 126 40 0 1
Natsu Nagai 4 8.0 77.13 1.38 7.64 65.28 45.14 1.908 - 80.95 52.94 40.51 0 0 11 83 48 2 0
Tomoko Nishi 4 8.0 76.00 1.13 6.25 75.69 43.06 1.903 - 53.57 66.67 60.98 0 0 9 100 30 4 1
Riho Fujisaki 4 8.0 78.13 1.38 7.64 62.50 41.67 1.900 - 55.95 33.33 39.29 0 0 11 79 48 6 0
Miho Mori 4 8.0 80.00 1.25 6.94 56.94 33.33 1.896 - 41.07 22.22 39.58 0 0 10 72 55 5 2
Nana Yamashiro 4 6.0 76.00 2.50 14.81 68.52 47.22 1.780 - 54.76 25.00 43.86 0 1 15 58 30 2 2
EVENTS PLAYED IN CAREER ROUNDS SCORING AVERAGE BIRDIE AVERAGE PAR BREAKERS PAR SAVING PERCENTAGE GREENS IN REGULATION AVERAGE PUTS DISTANCE FAIRWAYS HIT SAND SAVES SCRAMBLING DOUBLE EAGLE EAGLE BIRDIES PAR BOGEY DOUBLE BOGEY OTHER