1. HOME
  2. STATS
  3. STATS

STATS

Last updated : April 11,2024
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

Print outprint

EVENTS PLAYED
IN CAREER
ROUNDS SCORING
AVERAGE
BIRDIE AVERAGE PAR BREAKERS PAR SAVING
PERCENTAGE
GREENS IN
REGULATION
AVERAGE PUTS DISTANCE DRIVING
ACCURACY
SAND SAVES SCRAMBLING DOUBLE EAGLE EAGLE BIRDIES PAR BOGEY DOUBLE BOGEY OTHER
Hiroko Fukushima 13 27.0 76.19 1.48 8.23 71.81 53.29 1.946 - 59.92 33.33 49.34 0 0 40 309 123 12 2
Mami Fukuda 1 3.0 72.00 3.33 18.52 81.48 62.96 1.735 - - - 55.00 0 0 10 34 10 0 0
Yuko Fukuda 14 36.0 73.81 2.19 12.19 79.48 62.96 1.863 - 61.18 32.35 51.25 0 0 79 436 122 11 0
Eri Fukuyama 1 3.0 73.33 1.67 9.26 85.19 70.37 1.921 - 52.38 66.67 62.50 0 0 5 41 7 1 0
Riho Fujisaki 4 8.0 78.13 1.38 7.64 62.50 41.67 1.900 - 55.95 33.33 39.29 0 0 11 79 48 6 0
Karen Fujita 14 36.0 73.14 2.56 14.20 81.33 69.14 1.864 - 60.86 40.00 51.50 0 0 92 435 111 8 2
Hikari Fujita 13 36.0 72.92 2.22 12.35 83.18 61.73 1.863 - 70.00 50.00 62.90 0 0 80 459 106 2 1
Asako Fujimoto 6 19.0 72.42 2.79 15.50 83.63 70.18 1.842 - 49.11 37.50 51.96 0 0 53 233 51 5 0
Mayu Hosaka 13 32.0 73.50 2.63 14.93 78.13 63.19 1.849 - 65.00 18.18 50.47 0 2 84 364 116 10 0
Anna Hoshino 8 21.0 73.95 2.10 11.64 78.84 60.58 1.917 - 70.92 27.27 57.72 0 0 44 254 75 5 0
Natsuka Hori 5 13.0 73.08 2.62 14.53 82.48 67.09 1.854 - 55.71 44.44 58.44 0 0 34 159 35 5 1
Miyari Honda 14 28.0 78.11 1.07 5.95 64.29 46.63 1.987 - 69.64 30.00 42.01 0 0 30 294 163 14 3
Kuniko Maeda 1 2.0 77.50 0.00 - 69.44 36.11 2.000 - - - 52.17 0 0 0 25 11 0 0
Yoko Maeda 14 36.0 73.83 1.81 10.03 81.48 66.67 1.914 - 72.11 50.00 55.56 0 0 65 463 111 7 2
Kaori Makitani 8 16.0 75.69 1.69 9.38 73.61 54.51 1.917 - 56.35 33.33 51.15 0 0 27 185 69 6 1
Nao Matsushita 1 2.0 80.00 0.50 2.78 58.33 27.78 2.100 - - - 50.00 0 0 1 20 13 2 0
Rei Matsuda 12 35.0 73.31 2.34 13.33 80.48 72.70 1.923 - 53.02 47.22 48.84 0 2 82 423 114 9 0
Kinue Matsubara 1 2.0 78.50 1.50 8.33 55.56 38.89 2.071 - - - 40.91 0 0 3 17 16 0 0
Yumi Matsubara 2 4.0 78.00 2.00 11.11 63.89 41.67 1.800 - 67.86 50.00 42.86 0 0 8 38 22 3 1
Juri Matsumoto 10 23.0 74.30 2.65 14.73 76.81 59.18 1.845 - 59.69 46.67 50.89 0 0 61 257 82 10 4
Sayaka Manago 1 2.0 82.50 1.50 8.33 52.78 27.78 2.000 - 57.14 0.00 42.31 0 0 3 16 11 5 1
Mayumi Mizuno 1 2.0 84.00 1.00 5.56 52.78 33.33 2.000 - - - 37.50 0 0 2 17 9 7 1
Michiko Mitsui 1 2.0 80.50 0.00 - 61.11 44.44 2.063 - - - 35.00 0 0 0 22 11 3 0
Momoka Miyake 16 46.0 73.30 2.46 13.65 79.95 61.47 1.859 - 73.89 46.34 57.68 0 0 113 549 160 5 1
Tsugumi Miyazaki 8 23.0 73.57 2.09 11.84 80.92 65.46 1.889 - 65.08 41.67 55.24 0 1 48 286 73 5 1
Misaki Miyazawa 16 47.0 71.62 3.23 18.09 84.63 70.21 1.813 - 65.52 42.11 60.32 0 1 152 563 124 6 0
Naruha Miyata 13 36.0 71.94 2.75 15.43 85.96 69.91 1.856 - 57.76 38.89 64.10 0 1 99 457 86 3 2
Mizuki Murakami 14 31.0 75.87 1.87 10.57 71.33 54.48 1.921 - 51.19 31.03 49.61 0 1 58 339 142 17 1
Risa Murata 15 40.0 72.53 2.55 14.31 83.89 66.67 1.860 - 62.64 40.54 63.75 0 1 102 501 108 7 1
Miho Mori 4 8.0 80.00 1.25 6.94 56.94 33.33 1.896 - 41.07 22.22 39.58 0 0 10 72 55 5 2
Ayame Morii 16 40.0 73.55 2.28 12.64 80.28 61.81 1.863 - 60.87 35.90 57.45 0 0 91 487 131 11 0
Ayaka Morioka 15 40.0 73.53 2.50 13.89 80.00 60.83 1.849 - 56.52 40.63 57.80 0 0 100 476 131 9 4
Haruka Yagishita 3 7.0 74.71 1.57 8.73 77.78 60.32 1.947 - 64.29 33.33 56.00 0 0 11 87 26 2 0
Ayano Yasuda 9 27.0 72.33 2.81 15.64 83.33 64.61 1.803 - 66.07 38.89 60.47 0 0 76 329 77 4 0
Rika Yabuta 17 49.0 72.24 2.98 16.55 83.22 66.44 1.817 - 62.28 44.68 58.11 0 0 146 588 138 10 0
Hinako Yamauchi 12 34.0 72.06 3.03 16.99 83.66 61.93 1.786 - 56.02 55.56 63.09 0 1 103 408 93 7 0
Noriko Yamashita 1 2.0 78.00 1.00 5.56 61.11 38.89 2.143 - - - 50.00 0 0 2 20 14 0 0
Nana Yamashiro 4 6.0 76.00 2.50 14.81 68.52 47.22 1.780 - 54.76 25.00 43.86 0 1 15 58 30 2 2
Saho Yamada 14 36.0 73.58 2.28 12.65 80.71 59.41 1.860 - 66.92 55.17 60.84 0 0 82 441 113 10 2
Narumi Yamada 17 44.0 73.05 2.52 14.02 81.57 64.77 1.846 - 60.34 35.00 56.27 0 0 111 535 137 7 2
Erina Yamato 10 23.0 75.17 1.65 9.18 74.15 52.90 1.927 - 72.02 42.11 55.90 0 0 38 269 103 4 0
Miyu Yamato 1 2.0 77.50 0.50 2.78 66.67 55.56 2.150 - 75.00 66.67 50.00 0 0 1 23 12 0 0
Sae Yamamura 3 9.0 73.44 2.33 13.58 79.63 52.47 1.821 - 40.48 25.00 59.74 0 1 21 107 31 1 1
Kaori Yamamoto 13 35.0 73.97 2.63 14.76 76.35 58.25 1.839 - 64.29 31.43 51.33 0 1 92 388 137 10 2
Keiko Yamamoto 12 31.0 73.16 2.94 16.31 78.49 63.44 1.836 - 48.29 42.42 52.45 0 0 91 347 114 5 1
Tomoko Yokoyama 4 10.0 75.10 2.20 12.22 73.33 53.33 1.885 - 71.43 0.00 52.38 0 0 22 110 43 5 0
Momo Yoshikawa 5 15.0 72.47 2.80 15.56 83.33 67.78 1.852 - 50.60 62.50 62.07 0 0 42 183 41 4 0
Aiko Yoshida 16 35.0 75.49 1.49 8.25 75.56 57.94 1.934 - 71.09 29.55 50.94 0 0 52 424 138 12 4
Yumiko Yoshida 14 36.0 72.92 2.22 12.65 83.95 65.12 1.857 - 67.01 37.50 59.73 0 2 80 462 95 5 4
Akane Yoshino 4 9.0 75.89 1.89 10.49 71.60 46.30 1.840 - 50.00 28.57 52.87 0 0 17 99 41 4 1
EVENTS PLAYED IN CAREER ROUNDS SCORING AVERAGE BIRDIE AVERAGE PAR BREAKERS PAR SAVING PERCENTAGE GREENS IN REGULATION AVERAGE PUTS DISTANCE FAIRWAYS HIT SAND SAVES SCRAMBLING DOUBLE EAGLE EAGLE BIRDIES PAR BOGEY DOUBLE BOGEY OTHER