AVERAGE PUTTS (PER ROUND)
Last updated : September 17,2023

Average number of puts in a round
【Total number of puts ÷ Total number of rounds】
※All strokes made after the ball is first on the green. (even if the stokes made from outside the green in case relief is taken outside the putting green) Only the players who have played the required number of rounds are included.

RANK NAME AVERAGE PUTTS EVENTS PLAYED ROUND
51 Keiko Kubo 30.3600 11 25.0R
52 Akane Saeki 30.3784 16 37.0R
53 Emi Sato 30.3929 10 28.0R
54 Naruha Miyata 30.4167 13 36.0R
55 Mayu Hosaka 30.4375 13 32.0R
56 Mizuki Murakami 30.4839 14 31.0R
57 Mayu Hirota 30.4857 13 35.0R
58 Megumi Takahashi 30.5000 12 26.0R
59 Kimiko Ueda 30.5333 15 30.0R
59 Minori Hashizoe 30.5333 11 30.0R
61 Erina Hara 30.5455 13 33.0R
62 Yuko Fukuda 30.5556 14 36.0R
63 Keiko Sasaki 30.5769 11 26.0R
64 Eri Joma 30.6207 14 29.0R
65 Rui Aratake 30.6786 13 28.0R
66 Miyu Shinkai 30.6857 13 35.0R
67 Manami Atarashi 30.6897 14 29.0R
68 Hiroko Fukushima 30.7037 13 27.0R
69 Rikako Sakashita 30.7674 17 43.0R
70 Chiaki Ishiyama 30.7813 14 32.0R
71 Yuko Saitoh 30.7931 11 29.0R
72 Saki Takeo 30.8205 14 39.0R
73 Miyu Nakai 30.8611 15 36.0R
74 Yuka Nii 30.8636 15 44.0R
75 Yumi Narisawa 30.9063 12 32.0R
76 Hibiki Kitamura 30.9130 17 46.0R
77 Fuuka Higashi 30.9231 12 26.0R
78 Karen Fujita 30.9444 14 36.0R
79 Aoi Higashi 31.0313 15 32.0R
80 Junko Watanabe 31.0345 14 29.0R
81 J.H Lee 31.0526 15 38.0R
82 Aiko Yoshida 31.1143 16 35.0R
83 Yumeka Kobayashi 31.2424 14 33.0R
84 Riko Inoue 31.2444 17 45.0R
85 Miyari Honda 31.2857 14 28.0R
86 Yoko Maeda 31.3333 14 36.0R
87 Rieko Sakashita 31.3571 13 28.0R
88 Eika Ohtake 31.4800 12 25.0R
89 O Sattaya 31.5152 12 33.0R
90 Nao Ohbayashi 31.5641 14 39.0R
91 Jienalin Zhang 31.7692 13 26.0R
92 Rei Matsuda 32.1143 12 35.0R
93 Hiromi Kamata 32.4615 17 39.0R