1. HOME
  2. STATS
  3. STATS

STATS

Last updated : November 17,2023
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

Print outprint

EVENTS PLAYED
IN CAREER
ROUNDS SCORING
AVERAGE
BIRDIE AVERAGE PAR BREAKERS PAR SAVING
PERCENTAGE
GREENS IN
REGULATION
AVERAGE PUTS DISTANCE DRIVING
ACCURACY
SAND SAVES SCRAMBLING DOUBLE EAGLE EAGLE BIRDIES PAR BOGEY DOUBLE BOGEY OTHER
Rikako Sakashita 17 43.0 74.33 1.98 10.98 77.26 60.21 1.918 - 76.72 30.00 55.84 0 0 85 513 167 9 0
Yukiko Sakanoshita 1 2.0 74.00 2.50 13.89 77.78 47.22 1.706 - 75.00 50.00 57.89 0 0 5 23 7 1 0
Chihiro Sato 1 2.0 79.00 0.00 - 66.67 44.44 2.000 - - - 40.00 0 0 0 24 10 2 0
Yasuko Satoh 15 41.0 73.41 2.15 12.06 81.03 62.60 1.861 - 66.14 38.89 56.52 0 1 88 509 132 8 0
Maria Shinohara 15 40.0 73.08 2.65 14.72 80.56 61.67 1.822 - 74.00 39.39 56.16 0 0 106 474 131 9 0
Megumi Shimokawa 3 10.0 72.40 3.20 17.78 81.67 68.89 1.823 - 63.57 14.29 48.21 0 0 32 115 30 3 0
Miyu Shinkai 13 35.0 72.46 2.69 14.92 83.02 69.37 1.867 - 77.64 45.83 59.59 0 0 94 429 104 3 0
Yuting Seki 1 3.0 75.33 2.00 11.11 72.22 62.96 1.971 - 40.48 20.00 50.00 0 0 6 33 14 1 0
Mei Takagi 4 13.0 72.77 2.62 14.53 81.20 55.56 1.777 - 56.59 50.00 60.58 0 0 34 156 44 0 0
Minami Takaku 6 18.0 72.11 3.00 16.67 83.95 66.05 1.813 - 58.57 47.83 61.82 0 0 54 218 48 4 0
Hayuno Tateura 4 8.0 76.25 1.25 6.94 72.22 54.17 1.949 - - - 48.48 0 0 10 94 36 4 0
I-Wen Chen 1 3.0 71.67 3.00 16.67 85.19 64.81 1.771 - 76.19 50.00 63.16 0 0 9 37 8 0 0
Rie Tsuji 1 3.0 76.00 1.00 5.56 72.22 59.26 2.000 - 40.48 40.00 45.45 0 0 3 36 15 0 0
Fumie Tsune 15 38.0 71.95 2.61 14.47 86.26 69.30 1.844 - 65.22 44.00 62.38 0 0 99 491 91 3 0
Shiho Toyonaga 12 28.0 73.21 2.29 12.90 81.35 64.29 1.895 - 58.40 61.11 61.11 0 1 64 345 88 6 0
Miyu Nakai 15 36.0 74.72 1.86 10.34 76.54 59.41 1.930 - 65.22 42.42 54.37 0 0 67 429 139 13 0
Mina Nakayama 2 5.0 74.20 1.40 7.78 81.11 62.22 1.982 - 59.52 0.00 64.71 0 0 7 66 16 1 0
Natsu Nagai 4 8.0 77.13 1.38 7.64 65.28 45.14 1.908 - 80.95 52.94 40.51 0 0 11 83 48 2 0
Hanane Nagashima 8 21.0 72.90 2.52 14.02 82.01 67.72 1.887 - 55.71 31.58 60.66 0 0 53 257 64 4 0
Misuzu Narita 8 20.0 72.30 2.60 14.72 85.28 68.06 1.861 - 53.33 52.38 61.74 0 1 52 254 46 7 0
Ayano Nitta 9 27.0 72.19 3.00 16.67 83.13 65.84 1.797 - 69.64 37.50 58.43 0 0 81 323 78 4 0
Yuka Nii 15 44.0 72.05 2.95 16.54 83.84 73.36 1.857 - 66.88 47.06 56.40 0 1 130 533 122 6 0
Mikiko Nishi 3 6.0 74.67 1.67 9.26 77.78 46.30 1.900 - 57.14 20.00 65.52 0 0 10 74 22 2 0
Yukari Nishiyama 10 29.0 70.86 3.17 17.82 88.89 71.26 1.822 - 61.80 52.17 71.33 0 1 92 371 55 3 0
Mayu Hattori 10 24.0 75.50 1.75 9.72 72.45 61.57 1.944 - 56.59 32.00 42.17 0 0 42 271 112 7 0
Minori Hashizoe 11 30.0 73.50 2.57 14.26 78.70 63.70 1.875 - 54.66 46.67 53.57 0 0 77 348 108 7 0
Mirai Hamasaki 2 5.0 73.60 1.60 8.89 82.22 71.11 1.953 - 66.67 33.33 57.69 0 0 8 66 16 0 0
Erina Hara 13 33.0 73.30 2.27 12.63 81.14 64.48 1.856 - 67.46 38.89 54.98 0 0 75 407 106 6 0
Yumiko Baba 2 5.0 75.20 1.20 6.67 77.78 54.44 1.918 - 89.29 50.00 56.10 0 0 6 64 18 2 0
Minami Hiruta 1 3.0 74.00 1.67 9.26 79.63 59.26 2.000 - 47.62 75.00 68.18 0 0 5 38 11 0 0
Phoebe Yao 12 36.0 71.83 2.86 16.05 85.49 70.06 1.837 - 67.99 32.00 63.92 0 1 103 450 89 5 0
Mami Fukuda 1 3.0 72.00 3.33 18.52 81.48 62.96 1.735 - - - 55.00 0 0 10 34 10 0 0
Yuko Fukuda 14 36.0 73.81 2.19 12.19 79.48 62.96 1.863 - 61.18 32.35 51.25 0 0 79 436 122 11 0
Eri Fukuyama 1 3.0 73.33 1.67 9.26 85.19 70.37 1.921 - 52.38 66.67 62.50 0 0 5 41 7 1 0
Riho Fujisaki 4 8.0 78.13 1.38 7.64 62.50 41.67 1.900 - 55.95 33.33 39.29 0 0 11 79 48 6 0
Asako Fujimoto 6 19.0 72.42 2.79 15.50 83.63 70.18 1.842 - 49.11 37.50 51.96 0 0 53 233 51 5 0
Mayu Hosaka 13 32.0 73.50 2.63 14.93 78.13 63.19 1.849 - 65.00 18.18 50.47 0 2 84 364 116 10 0
Anna Hoshino 8 21.0 73.95 2.10 11.64 78.84 60.58 1.917 - 70.92 27.27 57.72 0 0 44 254 75 5 0
Kuniko Maeda 1 2.0 77.50 0.00 - 69.44 36.11 2.000 - - - 52.17 0 0 0 25 11 0 0
Nao Matsushita 1 2.0 80.00 0.50 2.78 58.33 27.78 2.100 - - - 50.00 0 0 1 20 13 2 0
Rei Matsuda 12 35.0 73.31 2.34 13.33 80.48 72.70 1.923 - 53.02 47.22 48.84 0 2 82 423 114 9 0
Kinue Matsubara 1 2.0 78.50 1.50 8.33 55.56 38.89 2.071 - - - 40.91 0 0 3 17 16 0 0
Michiko Mitsui 1 2.0 80.50 0.00 - 61.11 44.44 2.063 - - - 35.00 0 0 0 22 11 3 0
Misaki Miyazawa 16 47.0 71.62 3.23 18.09 84.63 70.21 1.813 - 65.52 42.11 60.32 0 1 152 563 124 6 0
Ayame Morii 16 40.0 73.55 2.28 12.64 80.28 61.81 1.863 - 60.87 35.90 57.45 0 0 91 487 131 11 0
Haruka Yagishita 3 7.0 74.71 1.57 8.73 77.78 60.32 1.947 - 64.29 33.33 56.00 0 0 11 87 26 2 0
Ayano Yasuda 9 27.0 72.33 2.81 15.64 83.33 64.61 1.803 - 66.07 38.89 60.47 0 0 76 329 77 4 0
Rika Yabuta 17 49.0 72.24 2.98 16.55 83.22 66.44 1.817 - 62.28 44.68 58.11 0 0 146 588 138 10 0
Hinako Yamauchi 12 34.0 72.06 3.03 16.99 83.66 61.93 1.786 - 56.02 55.56 63.09 0 1 103 408 93 7 0
Noriko Yamashita 1 2.0 78.00 1.00 5.56 61.11 38.89 2.143 - - - 50.00 0 0 2 20 14 0 0
EVENTS PLAYED IN CAREER ROUNDS SCORING AVERAGE BIRDIE AVERAGE PAR BREAKERS PAR SAVING PERCENTAGE GREENS IN REGULATION AVERAGE PUTS DISTANCE FAIRWAYS HIT SAND SAVES SCRAMBLING DOUBLE EAGLE EAGLE BIRDIES PAR BOGEY DOUBLE BOGEY OTHER