PAR SAVING PERCENTAGE
Last updated : June 04,2023

The percentage of a player scoring par or better.
【(Total holes with par or better score ÷ Total number of holes played) x 100】
※Only the players who have played the required number of rounds are included.

RANK NAME PAR SAVING PERCENTAGE EVENTS PLAYED ROUND
1 Miyuu Yamashita 88.8889 14 45.5R
2 Saiki Fujita 88.7346 12 36.0R
3 Momoko Ueda 88.0597 11 33.5R
4 Sayaka Takahashi 87.3611 14 40.0R
5 Sakura Koiwai 87.2011 14 39.5R
5 Yuri Yoshida 87.2011 14 39.5R
7 Mami Fukuda 86.7284 12 36.0R
8 Chisato Iwai 86.6667 14 42.5R
9 Hikaru Yoshimoto 86.4198 13 40.5R
10 Jiyai Shin 86.1598 10 28.5R
11 Shuri Sakuma 86.0175 14 44.5R
12 Kokona Sakurai 86.0082 14 40.5R
13 Seonwoo Bae 85.8859 12 37.0R
14 Nana Suganuma 85.7843 13 34.0R
15 Akie Iwai 85.6760 14 41.5R
16 Fumika Kawagishi 85.6209 14 42.5R
16 Mi-Jeong Jeon 85.6209 11 34.0R
18 Ai Suzuki 85.5856 11 37.0R
19 Yuka Yasuda 85.2814 13 38.5R
20 Mone Inami 85.2490 12 29.0R
21 Shoko Sasaki 85.2339 14 38.0R
22 Hana Lee 85.0949 14 41.0R
23 Miyuu Abe 85.0480 13 40.5R
24 Saki Nagamine 84.8765 12 36.0R
25 Lala Anai 84.8611 14 40.0R
26 Rui Hiraoka 84.7578 14 39.0R
27 Ayano Yasuda 84.6271 14 36.5R
28 Serena Aoki 84.5411 13 34.5R
29 Sae Ogura 84.2912 13 29.0R
30 Miyu Goto 84.1667 14 40.0R
31 Mao Nozawa 84.0878 14 40.5R
32 Shina Kanazawa 84.0841 14 37.0R
33 Phoebe Yao 84.0278 12 32.0R
34 Erika Kikuchi 83.9869 13 34.0R
34 Momoko Kishibe 83.9869 13 34.0R
36 Shiho Kuwaki 83.9662 14 39.5R
37 Haruka Amamoto 83.9339 13 37.0R
37 Kumiko Kaneda 83.9339 13 37.0R
39 Ritsuko Ryu 83.8661 13 36.5R
40 Minami Hiruta 83.6508 13 35.0R
41 Mao Saigo 83.5556 10 25.0R
42 Haruka Kawasaki 83.4967 12 34.0R
43 Hana Wakimoto 83.3333 14 40.0R
44 Haruka Morita 83.1418 10 29.0R
45 Yuka Nii 83.1373 14 42.5R
46 Sumika Nakasone 82.8829 13 37.0R
47 Kana Taneda 82.8125 14 32.0R
48 Na-Ri Lee 82.6923 10 26.0R
49 Hinako Yamauchi 82.6389 11 32.0R
50 Nanako Ueno 82.4916 13 33.0R