SCORING AVERAGE 1ST ROUND
Last updated : June 04,2023

Scoring Average of the 1st round
【Total of adjusted strokes of 1st rounds ÷ Total number of 1st rounds】
※If the course is set to anything other than par 72, then the number of strokes are adjusted to match the number of strokes if the course was set to par 72.
Only the players who have played the required number of rounds are included.

RANK NAME SCORING AVERAGE EVENTS PLAYED NUMBER OF ROUNDS
CALCULATED
1 Chisato Iwai 69.3531 14 14.0R
2 Miyuu Yamashita 69.5654 14 14.0R
3 Akie Iwai 69.9940 14 14.0R
4 Fumika Kawagishi 70.4235 14 14.0R
5 Momoko Ueda 70.4520 11 11.0R
6 Yuri Yoshida 70.6966 14 13.0R
7 Rio Takeda 70.7837 14 14.0R
8 Shuri Sakuma 70.7867 14 14.0R
9 Jiyai Shin 71.0042 10 10.0R
10 Hana Lee 71.0654 14 14.0R
11 Ai Suzuki 71.2714 11 11.0R
12 Mami Fukuda 71.3298 12 12.0R
13 Kokona Sakurai 71.3551 14 14.0R
14 Yuka Yasuda 71.3803 13 13.0R
15 Hikaru Yoshimoto 71.3857 13 13.0R
16 Shoko Sasaki 71.4594 14 13.0R
17 Shina Kanazawa 71.5020 14 14.0R
18 Hinako Yamauchi 71.5442 11 11.0R
19 Miyu Goto 71.7103 14 14.0R
20 Shiho Kuwaki 71.8581 14 14.0R
20 Sayaka Takahashi 71.8581 14 14.0R
22 Lala Anai 71.8592 14 14.0R
23 Haruka Kawasaki 72.0012 12 12.0R
23 Saiki Fujita 72.0012 12 12.0R
25 Ritsuko Ryu 72.0769 13 13.0R
26 Seonwoo Bae 72.0833 12 12.0R
27 Hana Wakimoto 72.1459 14 14.0R
28 Saki Nagamine 72.1737 12 12.0R
29 Haruka Morita 72.2014 10 10.0R
30 Kana Mikashima 72.2056 10 10.0R
31 Erika Kikuchi 72.2286 13 13.0R
32 Miyuu Abe 72.3044 13 13.0R
33 Ayaka Watanabe 72.3392 12 12.0R
34 Haruka Amamoto 72.3846 13 13.0R
35 Momoko Kishibe 72.3857 13 13.0R
36 Serena Aoki 72.3933 13 13.0R
37 Mizuki Ooide 72.4296 14 14.0R
38 Misaki Miyazawa 72.4316 14 14.0R
39 Reika Arakawa 72.4958 10 10.0R
40 Sakura Koiwai 72.4990 14 14.0R
41 Pei-Ying Tsai 72.5385 13 13.0R
42 Nanako Ueno 72.6121 13 13.0R
43 Erika Hara 72.6268 8 8.0R
44 Kotoko Uchida 72.6388 14 14.0R
45 Mi-Jeong Jeon 72.6402 11 11.0R
46 Mone Inami 72.6643 12 12.0R
47 Nanoko Hayashi 72.6690 12 12.0R
48 Minami Hiruta 72.6901 13 13.0R
49 Yuka Nii 72.7082 14 14.0R
50 Nana Suganuma 72.7692 13 13.0R