SCORING AVERAGE
Last updated : June 04,2023

The scoring averages per round.
【adjusted number of strokes ÷ number of rounds】
※If the course is not set for par 72, then the number is adjusted to match what it would be on a par 72 course. (Number of strokes ÷ par set for the given course x 72)
Only the players who have played the required number of rounds are included.

RANK NAME SCORING AVERAGE EVENTS PLAYED ROUNDS
1 Miyuu Yamashita 69.9294 14 45.5R
2 Momoko Ueda 70.7156 11 33.5R
3 Jiyai Shin 70.7418 10 28.5R
4 Chisato Iwai 70.7970 14 42.5R
5 Akie Iwai 71.0334 14 41.5R
6 Ai Suzuki 71.1047 11 37.0R
7 Fumika Kawagishi 71.1284 14 42.5R
8 Sayaka Takahashi 71.2225 14 40.0R
9 Yuri Yoshida 71.3685 14 39.5R
10 Seonwoo Bae 71.4035 12 37.0R
11 Shuri Sakuma 71.4173 14 44.5R
12 Saiki Fujita 71.4178 12 36.0R
13 Sakura Koiwai 71.4413 14 39.5R
14 Shoko Sasaki 71.5274 14 38.0R
15 Miyuu Abe 71.5302 13 40.5R
16 Mao Nozawa 71.6032 14 40.5R
17 Lala Anai 71.6042 14 40.0R
18 Hikaru Yoshimoto 71.6056 13 40.5R
19 Mami Fukuda 71.6103 12 36.0R
20 Mone Inami 71.7222 12 29.0R
21 Nana Suganuma 71.7630 13 34.0R
22 Shiho Kuwaki 71.8206 14 39.5R
23 Rio Takeda 71.8313 14 42.0R
24 Serena Aoki 71.8898 13 34.5R
25 Mi-Jeong Jeon 71.9412 11 34.0R
26 Hana Lee 72.0010 14 41.0R
27 Yuka Yasuda 72.0512 13 38.5R
28 Kokona Sakurai 72.0734 14 40.5R
29 Miyu Goto 72.1764 14 40.0R
30 Haruka Kawasaki 72.1802 12 34.0R
31 Ayaka Watanabe 72.1875 12 38.0R
32 Haruka Amamoto 72.1900 13 37.0R
33 Kumiko Kaneda 72.1919 13 37.0R
34 Erika Hara 72.2445 8 25.0R
35 Hana Wakimoto 72.3528 14 40.0R
36 Ritsuko Ryu 72.3604 13 36.5R
37 Saki Nagamine 72.3646 12 36.0R
38 Minami Hiruta 72.3706 13 35.0R
39 Phoebe Yao 72.3741 12 32.0R
40 Rui Hiraoka 72.3850 14 39.0R
41 Sora Kamiya 72.3992 14 35.0R
42 Shina Kanazawa 72.4100 14 37.0R
43 Erika Kikuchi 72.4988 13 34.0R
44 Yuka Nii 72.5176 14 42.5R
45 Ayano Yasuda 72.5506 14 36.5R
46 Mao Saigo 72.5623 10 25.0R
47 Hinako Yamauchi 72.5968 11 32.0R
48 Haruka Morita 72.6586 10 29.0R
49 Rumi Yoshiba 72.6630 14 41.0R
50 Sumika Nakasone 72.7088 13 37.0R