QUALIFYING ROUNDS SCORING AVERAGE
Last updated : June 04,2023

Scoring Average during qualifying rounds
【Total of adjusted strokes during qualifying rounds ÷ Total qualifying rounds】
※Doesn't include events with no cuts.

RANK NAME SCORING AVERAGE EVENTS PLAYED NUMBER OF ROUNDS
CALCULATED
1 Miyuu Yamashita 69.9978 14 26.0R
2 Momoko Ueda 70.4000 11 20.0R
3 Chisato Iwai 70.5352 14 26.0R
4 Akie Iwai 70.8814 14 26.0R
5 Fumika Kawagishi 70.9209 14 26.0R
6 Ai Suzuki 70.9966 11 21.0R
7 Yuri Yoshida 71.0452 14 24.0R
8 Jiyai Shin 71.1653 10 19.0R
9 Shuri Sakuma 71.2703 14 26.0R
10 Hikaru Yoshimoto 71.5012 13 24.0R
11 Rio Takeda 71.5385 14 26.0R
12 Mao Nozawa 71.5600 14 25.0R
13 Sayaka Takahashi 71.5737 14 26.0R
14 Miyuu Abe 71.6244 13 24.0R
15 Hana Lee 71.6907 14 26.0R
16 Haruka Amamoto 71.7391 13 23.0R
17 Ayaka Watanabe 71.7512 12 24.0R
18 Sakura Koiwai 71.8061 14 26.0R
19 Shoko Sasaki 71.8789 14 25.0R
20 Lala Anai 71.8911 14 26.0R
21 Mami Fukuda 71.9118 12 23.0R
22 Shina Kanazawa 71.9296 14 26.0R
23 Haruka Morita 71.9496 10 19.0R
24 Yuka Yasuda 71.9572 13 24.0R
25 Kokona Sakurai 71.9599 14 26.0R
26 Mi-Jeong Jeon 72.0007 11 21.0R
27 Seonwoo Bae 72.0423 12 23.0R
28 Erika Hara 72.0695 8 16.0R
29 Miyu Goto 72.0775 14 26.0R
30 Saiki Fujita 72.1303 12 24.0R
31 Serena Aoki 72.1332 13 24.0R
32 Shiho Kuwaki 72.1928 14 26.0R
33 Hinako Yamauchi 72.2042 11 20.0R
34 Nana Suganuma 72.2101 13 24.0R
35 Hana Wakimoto 72.2340 14 26.0R
36 Mizuki Ooide 72.2725 14 26.0R
37 Yuka Nii 72.3072 14 26.0R
38 Pei-Ying Tsai 72.3345 13 24.0R
39 Sora Kamiya 72.3583 14 25.0R
40 Rumi Yoshiba 72.3895 14 26.0R
41 Phoebe Yao 72.3907 12 23.0R
42 Mone Inami 72.4306 12 21.0R
43 Kotona Izumida 72.5016 14 26.0R
44 Haruka Kawasaki 72.5707 12 23.0R
45 Saki Nagamine 72.5898 12 24.0R
46 Minami Hiruta 72.6389 13 25.0R
47 Hina Arakaki 72.7302 14 26.0R
48 Rui Hiraoka 72.7714 14 26.0R
49 Erika Kikuchi 72.7832 13 23.0R
50 Ritsuko Ryu 72.7981 13 24.0R