1. HOME
  2. STATS
  3. PAR 4 SCORING AVERAGE

PAR 4 SCORING AVERAGE

Last updated : November 26,2023

Scoring Average on a par 4
【Total strokes on par 4s ÷ Total number of holes】
※Only the players who have played the required number of rounds are included.

RANK NAME SCORING AVERAGE NUMBER OF STROKES HOLE EVENTS
PLAYED
ROUND
1 Miyuu Yamashita 3.9081 4123 1055 32 104.5R
2 Akie Iwai 3.9413 4434 1125 35 111.5R
3 Momoko Ueda 3.9448 3570 905 28 89.5R
4 Yuri Yoshida 3.9462 4104 1040 34 103.5R
5 Chisato Iwai 3.9465 4203 1065 34 105.5R
6 Jiyai Shin 3.9557 2769 700 22 69.5R
7 Ai Suzuki 3.9638 3722 939 29 93.0R
8 Seonwoo Bae 3.9718 4091 1030 32 102.0R
9 Nana Suganuma 3.9720 3968 999 33 99.0R
10 Sakura Koiwai 3.9720 4826 1215 38 120.5R
11 Kokona Sakurai 3.9734 4629 1165 37 115.5R
12 Minami Hiruta 3.9752 4333 1090 36 108.0R
13 Fumika Kawagishi 3.9848 4722 1185 37 117.5R
14 Mone Inami 3.9856 3882 974 33 97.0R
15 Sayaka Takahashi 3.9900 4389 1100 36 109.0R
16 Mami Fukuda 3.9912 4099 1027 32 102.0R
17 Shiho Kuwaki 3.9966 4656 1165 38 115.5R
18 Rio Takeda 3.9983 4598 1150 37 114.0R
19 Mao Saigo 3.9984 2579 645 23 64.0R
20 Saiki Fujita 4.0010 4197 1049 34 104.0R
21 Shoko Sasaki 4.0035 4520 1129 38 112.0R
22 Erika Hara 4.0043 2823 705 22 70.0R
23 Haruka Amamoto 4.0077 4152 1036 35 103.0R
24 Ritsuko Ryu 4.0112 3939 982 34 97.5R
25 Yuka Yasuda 4.0155 4397 1095 35 108.5R
26 Serena Aoki 4.0156 4385 1092 36 108.5R
27 Kana Nagai 4.0159 4297 1070 36 106.0R
28 Haruka Kawasaki 4.0163 3450 859 32 85.0R
29 Mao Nozawa 4.0163 4679 1165 38 115.5R
30 Erika Kikuchi 4.0171 4218 1050 36 104.0R
31 Karen Tsuruoka 4.0186 3235 805 28 80.0R
32 Min-Young Lee 4.0237 3392 843 30 84.0R
33 Mi-Jeong Jeon 4.0248 3570 887 31 88.0R
34 Amiyu Ozeki 4.0251 3856 958 36 95.0R
35 Lala Anai 4.0253 4452 1106 36 110.0R
36 Mayu Hamada 4.0334 3501 868 31 86.0R
37 Yuka Nii 4.0354 4782 1185 38 117.5R
38 Shuri Sakuma 4.0378 4704 1165 38 115.5R
39 Hana Lee 4.0384 4519 1119 37 111.0R
40 Haruka Morita 4.0394 3381 837 29 83.0R
41 Miyuu Abe 4.0422 3925 971 33 96.5R
42 Miyu Sato 4.0425 3998 989 36 98.0R
43 Saki Nagamine 4.0437 4161 1029 34 102.0R
44 Miyu Goto 4.0451 4033 997 35 99.0R
45 Misaki Miyazawa 4.0458 4240 1048 36 104.0R
46 Na-Ri Lee 4.0465 3310 818 30 81.0R
47 Sora Kamiya 4.0470 4043 999 37 99.0R
48 Hikaru Yoshimoto 4.0489 4057 1002 35 99.5R
49 Yuting Seki 4.0517 2666 658 26 65.0R
50 Kotoko Uchida 4.0521 3886 959 36 95.0R