SCORING AVERAGE 2ND ROUND
Last updated : October 01,2023

Scoring Average of the 2nd round
【Total of adjusted strokes of 2nd rounds ÷ Total number of 2nd rounds】
※If the course is set to anything other than par 72, then the number of strokes are adjusted to match the number of strokes if the course was set to par 72.
Only the players who have played the required number of rounds are included.

RANK NAME SCORING AVERAGE EVENTS PLAYED NUMBER OF ROUNDS
CALCULATED
1 Miyuu Yamashita 69.6608 24 23.5R
2 Sakura Koiwai 69.8635 30 29.5R
3 Jiyai Shin 70.0666 17 16.5R
4 Mao Nozawa 70.2782 30 28.5R
5 Mone Inami 70.4813 26 23.0R
6 Ai Suzuki 70.4974 22 22.0R
7 Momoko Ueda 70.5129 22 21.5R
8 Karen Tsuruoka 70.7150 22 21.0R
9 Saiki Fujita 70.7645 26 25.0R
10 Yuri Yoshida 70.7767 27 24.5R
11 Akie Iwai 70.7925 27 26.5R
12 Nana Suganuma 70.7934 25 24.0R
13 Shiho Kuwaki 70.8475 30 29.5R
14 Mayu Hamada 70.8677 25 23.0R
15 Miyuu Abe 70.9399 25 24.5R
16 Rio Takeda 70.9653 29 28.0R
17 Kokona Sakurai 70.9813 29 27.5R
18 Sora Kamiya 71.0000 29 26.0R
19 Kana Nagai 71.0010 29 29.0R
20 Lala Anai 71.0793 28 27.0R
21 Fumika Kawagishi 71.1233 29 28.5R
22 Sayaka Takahashi 71.1445 28 27.0R
23 Erika Kikuchi 71.2518 28 24.0R
24 Minami Hiruta 71.2692 28 26.0R
25 Haruka Amamoto 71.3333 29 27.0R
26 Chisato Iwai 71.4107 26 25.5R
27 Hana Wakimoto 71.4184 26 24.0R
28 Yuka Yasuda 71.4350 27 26.5R
29 Min-Young Lee 71.4545 23 22.0R
30 Kotone Hori 71.4577 27 24.0R
31 Shuri Sakuma 71.4920 30 29.5R
32 Erika Hara 71.5062 16 16.0R
33 Yuting Seki 71.5271 21 19.0R
34 Serena Aoki 71.5504 28 26.5R
35 Rumi Yoshiba 71.6791 29 28.0R
36 Amiyu Ozeki 71.7158 30 28.0R
37 Seonwoo Bae 71.7189 25 25.0R
38 Hikaru Yoshimoto 71.7260 27 25.5R
39 Mami Fukuda 71.7606 25 25.0R
40 Yuka Nii 71.7651 30 29.5R
41 Saki Nagamine 71.7719 26 26.0R
42 Na-Ri Lee 71.7785 24 22.0R
43 Mirai Hamasaki 71.7857 25 23.0R
44 Mi-Jeong Jeon 71.8738 25 24.0R
45 Ayaka Watanabe 71.8830 26 26.0R
46 Shina Kanazawa 71.9285 29 26.0R
47 Miyu Goto 71.9285 29 27.0R
48 Hana Lee 71.9301 29 28.0R
49 Kana Mikashima 71.9571 22 21.0R
50 Shoko Sasaki 71.9643 30 28.0R