SCORING AVERAGE 2ND ROUND
Last updated : June 04,2023

Scoring Average of the 2nd round
【Total of adjusted strokes of 2nd rounds ÷ Total number of 2nd rounds】
※If the course is set to anything other than par 72, then the number of strokes are adjusted to match the number of strokes if the course was set to par 72.
Only the players who have played the required number of rounds are included.

RANK NAME SCORING AVERAGE EVENTS PLAYED NUMBER OF ROUNDS
CALCULATED
1 Mao Nozawa 70.0744 14 12.5R
2 Miyuu Yamashita 70.2243 14 13.5R
3 Momoko Ueda 70.3836 11 10.5R
4 Ai Suzuki 70.5403 11 11.0R
5 Miyuu Abe 70.7223 13 12.5R
6 Sakura Koiwai 70.8868 14 13.5R
7 Haruka Amamoto 70.9091 13 11.0R
8 Sayaka Takahashi 70.9155 14 13.0R
9 Mi-Jeong Jeon 71.0883 11 11.0R
10 Ayaka Watanabe 71.1631 12 12.0R
11 Jiyai Shin 71.1683 10 9.5R
12 Rui Hiraoka 71.3310 14 12.0R
13 Hikaru Yoshimoto 71.3611 13 12.5R
14 Nana Suganuma 71.4202 13 12.0R
15 Erika Hara 71.5123 8 8.0R
16 Mayu Hamada 71.5509 11 9.0R
17 Yuri Yoshida 71.6023 14 12.5R
18 Fumika Kawagishi 71.6307 14 13.5R
19 Sora Kamiya 71.6364 14 11.0R
20 Chisato Iwai 71.7016 14 13.5R
21 Phoebe Yao 71.7512 12 12.0R
22 Kotona Izumida 71.7566 14 12.5R
23 Shuri Sakuma 71.7788 14 13.5R
24 Seonwoo Bae 71.8310 12 12.0R
25 Serena Aoki 71.8334 13 11.5R
26 Rumi Yoshiba 72.0011 14 13.0R
27 Mizuki Ooide 72.0856 14 12.5R
28 Pei-Ying Tsai 72.0935 13 11.0R
29 Mone Inami 72.1189 12 9.0R
30 Mao Saigo 72.1250 10 8.0R
31 Lala Anai 72.1647 14 13.0R
32 Saiki Fujita 72.2594 12 12.0R
33 Akie Iwai 72.2963 14 13.5R
33 Shiho Kuwaki 72.2963 14 13.5R
35 Yuka Nii 72.3015 14 13.5R
36 Haruka Morita 72.3028 10 10.0R
37 Yuka Yasuda 72.3223 13 12.5R
38 Shoko Sasaki 72.3333 14 12.0R
39 Mami Fukuda 72.3345 12 12.0R
40 Hana Wakimoto 72.3369 14 12.0R
41 Asako Fujimoto 72.3745 14 13.5R
42 Hina Arakaki 72.3846 14 13.0R
43 Rio Takeda 72.3868 14 13.0R
44 Shina Kanazawa 72.4284 14 12.0R
45 Kana Nagai 72.4637 13 13.0R
46 Hana Lee 72.4648 14 13.0R
47 Minami Hiruta 72.5833 13 12.0R
47 Maiko Wakabayashi 72.5833 13 12.0R
49 Kumiko Kaneda 72.5869 13 12.0R
50 Momoko Osato 72.5999 14 13.5R