1. HOME
  2. STATS
  3. MONEY RANKING

MONEY RANKING

Last updated : May 26,2024

Prize money from JLPGA Official Money tournaments.
※Money earned by Temporary Members are not included in there ranking.

RANK NAME MONEY WINS PLAYED
1 Rio Takeda ¥86,880,000 3 13
2 Chisato Iwai ¥66,002,308 2 13
3 Ai Suzuki ¥55,754,166 2 11
4 Sakura Koiwai ¥52,511,422 1 13
5 Miyuu Yamashita ¥50,488,500 0 11
6 Shuri Sakuma ¥47,869,607 0 13
7 Akie Iwai ¥39,777,500 1 12
8 Haruka Amamoto ¥34,912,007 1 13
9 Sayaka Takahashi ¥28,649,316 0 13
10 Yui Kawamoto ¥25,064,333 0 13
11 Shiho Kuwaki ¥24,037,007 0 13
12 Saiki Fujita ¥23,441,166 0 12
13 Shina Kanazawa ¥23,261,642 0 12
14 Minami Hiruta ¥22,428,666 0 12
15 Miyuu Abe ¥21,886,000 1 12
16 Min-Young Lee ¥21,166,487 0 13
17 Amiyu Ozeki ¥19,532,058 0 13
18 Reika Usui ¥18,502,000 1 9
19 Yumeka Kobayashi ¥18,343,400 0 13
20 Erika Kikuchi ¥17,905,142 0 10
21 Jiyai Shin ¥16,991,600 0 4
22 Asuka Kashiwabara ¥16,761,600 0 13
23 Mitsuki Kobayashi ¥16,002,000 0 13
24 Karen Tsuruoka ¥15,847,673 0 13
25 Serena Aoki ¥15,337,642 0 13
26 Seonwoo Bae ¥14,334,562 0 10
27 Sora Kamiya ¥14,296,714 0 12
28 Hikaru Yoshimoto ¥14,202,766 0 13
29 Haruka Morita ¥14,159,350 0 12
30 Haruka Kudo ¥13,436,714 0 12
31 Karen Fujita ¥13,203,808 0 13
32 Fumika Kawagishi ¥12,496,400 0 13
33 Lala Anai ¥12,417,000 0 13
34 Ayako Kimura ¥12,108,880 0 13
35 Hana Wakimoto ¥11,748,500 0 13
36 Hana Lee ¥10,889,614 0 12
37 Mao Saigo ¥10,560,000 0 1
38 Yuka Nii ¥9,858,714 0 13
39 Momoko Ueda ¥9,680,070 0 11
40 Haruka Kawasaki ¥9,668,233 0 13
41 Mao Nozawa ¥9,588,000 0 13
42 Mi-Jeong Jeon ¥8,998,000 0 11
43 Erika Hara ¥8,851,500 0 11
44 Momoko Osato ¥8,325,607 0 13
45 Misaki Miyazawa ¥8,275,150 0 13
46 Eri Okayama ¥7,890,500 0 12
47 Yuna Takagi ¥7,718,442 0 13
48 Megumi Kido ¥7,542,380 0 13
49 Yuka Yasuda ¥7,411,249 0 11
50 Kokona Sakurai ¥7,154,250 0 12